Bijzonder prettig hoe veel er in één dag in een teamproces én het proces van onze pilot, geactiveerd en besproken is.

Recent zijn we gestart met een multidisciplinair team dat bestaat uit afgevaardigden van organisaties uit de straf- en zorgketen. Om het proces van teamvorming en daarmee ook onze gezamenlijke 'missie' een boost te geven hebben we een trainingsdag gehad met Martin en Mikkel. We kijken terug op niet alleen een plezierige en leuke dag maar ook op een dag die vooral leerzaam en enthousiasmerend was. Bijzonder prettig hoe veel er in één dag in een teamproces én het proces van onze pilot, geactiveerd en besproken is. Het gaf aanzet tot ontwikkeling van een gezamenlijke visie en al evaluerend kwamen we op tot wat voor ons de kern van de missie is en onze wensen tot samenwerking zijn. We hebben nu nog drie coachingsmomenten staan waarbij we de trainer willen inzetten om het geleerde in praktijk te 'houden', het proces te bestendigen en ook weer feedback te krijgen om van te leren en zo te ontwikkelen. 

Evert-Jan Korving, Projectmanager

Hier loopt het lekker

Lekker in gesprek met
Donald Connally
Bridgestone

Lekker in gesprek met
Katja van den Berge
Kadaster

Lekker in gesprek met
Frank Buskermolen
Hogeschool Utrecht

Lekker in gesprek met
Petra Mink en Audrey Antuma
Rabobank Drachten

Lekker in gesprek met
Roel Priest
Hendriks Veenendaal

Lekker in gesprek met
Yvonne Heemskerk S-BB

Lekker in gesprek met
Helga van der Molen Deltion College

 

Ook lekkere resultaten boeken?

 

Ja graag!