Bijzonder prettig hoe veel er in één dag in een teamproces én het proces van onze pilot, geactiveerd en besproken is.

Recent zijn we gestart met een multidisciplinair team dat bestaat uit afgevaardigden van organisaties uit de straf- en zorgketen. Om het proces van teamvorming en daarmee ook onze gezamenlijke 'missie' een boost te geven hebben we een trainingsdag gehad met Martin en Mikkel. We kijken terug op niet alleen een plezierige en leuke dag maar ook op een dag die vooral leerzaam en enthousiasmerend was. Bijzonder prettig hoe veel er in één dag in een teamproces én het proces van onze pilot, geactiveerd en besproken is. Het gaf aanzet tot ontwikkeling van een gezamenlijke visie en al evaluerend kwamen we op tot wat voor ons de kern van de missie is en onze wensen tot samenwerking zijn. We hebben nu nog drie coachingsmomenten staan waarbij we de trainer willen inzetten om het geleerde in praktijk te 'houden', het proces te bestendigen en ook weer feedback te krijgen om van te leren en zo te ontwikkelen. 

Evert-Jan Korving, Projectmanager

Hier loopt het lekker

Lekker in gesprek met
Erik Angenent Vivare

Lekker in gesprek met
Helga van der Molen Deltion College

Lekker in gesprek met
Yvonne Heemskerk S-BB

Gemeente Deventer

Gemeente Deventer

Een opdracht met team Beleid, ruim zestig personen, na een reorganisatie. Van kleine meer zelfstandig opererende eenheden is het team georganiseerd in verschillende werkvelden die meer met elkaar gaan samenwerken en optrekken. Omdat dat niet vanzelf gaat heeft de gemeente aan Hier loopt het lekker gevraagd om hierin te ondersteunen. Naast gezamenlijke sessies met het hele team hebben wij ook aandacht besteed aan de verschillende werkvelden. Eigen identiteit vormen en dit een plek laten vinden in het totaal was het thema. Daarnaast hebben wij enkele werkvelden op maat begeleid met ontwikkelvragen. Tijdsduur van 1,5 jaar met meerdere sessies in (sub)groepen en allemaal op maat.

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht

Bij de HU mogen wij een aantal onderdelen verzorgen in de leergang Leiderschap in onderwijsteams. De leergang bestaat uit verschillende perspectieven, aan Hier loopt het lekker is gevraagd invulling te geven aan het relationeel, veranderkundig, organisatie en teamperspectief. Een mooie vraag waar wij de docenten inspireren en laten kennismaken met verschillende manieren om dit in te vullen. Daarnaast praktische tools die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. Tijdsduur van 1 jaar die zich tot nu toe steeds herhaalt.
 

Ook lekkere resultaten boeken?

 

Ja graag!